ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.Den för utdelning disponibla avkastningen skall i enlighet med gåvobrevets bestämmelser användas för tillgodoseende av något ändamål avsett att främja barns eller ungdoms vård och fostran, undervisning eller utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Domprostinnan Anna Björnströms minnesfond
Organisationsnummer:878002-1682
Adress:
  • Västerås Stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-390000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS