ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att å fastigheten Måsen 3:44 i Onsala socken av Hallands län uppföra och driva ett sommarhem, där barn från mindre bemedlade hem, i första hand från Göteborgs Domkyrko församling, kan komma i åtnjutande av en stärkande sommarvistelse. Om behov och tillgångar finns må verksamheten kunna utvidgas till att i nämnda hem bereda t. ex. konvalscentvård åt barn även vintertid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Domprost Rexius´ Minne
Organisationsnummer:857201-4044
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 624 258 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS