ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas i första hand som understöd åt efterlevande maka/make eller barn efter avlidna präster, som vid sin död tillhörde Göteborgs stift, inte endast när det gäller nuvarande understödstagare utan också nytillkommande sådana, och i andra hand till att helt eller delvis bekosta resor, uppehälle och barntillsyn för maka eller make till präst som deltar i s k prästfrudagar, ävensom ersättning åt föredragshållare och diskussionsledare vid sådana sammankomster. Minst tio procent av avkastningen skall läggas till kapitalet och avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för prästänkor m. fl.
Organisationsnummer:855102-0384
Adress:
  • Göteborgs stift
  • Box 11937
  • 404 39 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7713000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 906 457 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS