ÄNDAMÅL

Enligt Kammarkolllegiets beslut 1992-12-09.Av fondens årliga avkastning skall minst tio procent läggas till fondens kapital.I första hand skall disponibel avkastning användas som bidrag till lärare som gjort förtjänstfullt arbete för utveckling av skolan.Bidrag skall lämnas till lärare som tjänstgör i grundskolor belägna inom Stora Tuna församling för studier, studieresor och vetenskapligt och pedagogiskt arbete.I andra hand skall fondens disponibla avkastning användas som stöd och uppmuntran till efterlevande till lärare som tjänstgjort i grundskolor belägna inom Stora Tuna församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Doktorinnan Moréns Donationsfond
Organisationsnummer:882601-4790
Adress:
  • Borlänge kommun
  • Ekonomikontoret
  • 781 81 BORLÄNGE
Telefonnummer:0243-740 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:64 478 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS