ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall på sätt nedan sägs fördelas mellan Sveriges Schackförbund, Stockholms Schackförbund och Stockholms Schacksällskap. Viss del av fondens medel må dock med god avkastning placeras i fastighet i Stockholm för att exempelvis underlätta lokalfrågan för Stockholms Schacksällskap. Av fondens årliga avkastning skall – sedan ev. skatt å kapital och avkastning erlagts – 25 % av densamma läggas till kapitalet. Fondens främsta syfte skall vara att främja barns eller ungdoms vård ochfostran genom att utnyttja de rika möjligheter schackspelet har för sådant ändamål. Detta skall ske genom att dels även i framtiden anordnas en årlig internationell turnering, Rilton Cup – instiftad till Stockholms Schacksällskaps 100-årsjubileum – vari ungdomar ges möjlighet möta äldre schackspelare under stimulerande villkor, dels ock medel ställs till förfogande för främjande åtgärder genom nedannämnda organisationers ungdomskommittéer. Storleken av fondens årliga för nu nämnda ändamål disponibla avkastning skall senast den 1 september varje år, då den årliga schacksäsongen tar sin början, tillkännages genom bankens försorg. Sedan av avkastningen först hälften av vad som sålunda är disponibelt tillagts arrangören av nämnda Rilton Cup, vilken helst bör vara Stockholms Schackförbund, för att utgöra prissumma i nämnda tävling och användas till bekostande av tävlingens genomförande, skall återstoden lika fördelas mellan följande tre organisationer, nämligen Sveriges Schackförbund, Stockholms Schackförbund och Stockholms Schacksällskap. Skulle någon av dessa organisationer bli förhindrad mottaga denna avkastning, skall denna lika fördelas mellan återstående.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Doktor Tore Riltons Fond
Organisationsnummer:857204-6707
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:31 187 748 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS