ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att efter mottagande av bidrag från Doktor P. Håkanssons stiftelse och Eslövs stad av för ändamålet fonderade medel i enlighet med av Doktor P. Håkansson uttalade önskemål ur avkastningen på kapitalet bidra tll vård och skötsel av sjuka, under längre eller kortare tid från i första hand Eslövs stad och i andra hand från stadens omnejd, vilka ej äro i behov av direkt lasarettsvård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Doktor P Håkanssons Sjukhem
Organisationsnummer:842000-0112
Adress:
  • Susanne Forsman
  • Carnegie Investment Bank
  • 10338 Stockholm
Telefonnummer:08 58 86 91 28
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS