ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att fondens årliga avkastning skall vid varje hösttermins slut utdelas i form av ett stipendium. Till stipendiat utser kollegiet vart tredje år manlig eller kvinnlig elev i fyraåriga gymnaasiets andra ring eller i treåriga gymnasiet första ring, som är född och skriven i Kristianstads stad, skötsam i säväl studier som sitt leverne i övrigt samt i behov av ekonomiskt stöd. Stipendiat behåller normalt stipendiet under sin återstående skoltid och erhåller det altså tillhopa tre gånger.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Doktor Oscar Turessons stipendiefond
Organisationsnummer:838202-1494
Adress:
  • Kristianstads kommun
  • Västra Storgatan 12
  • 291 80 Kristianstad
Telefonnummer:044-13 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:22 038 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS