ÄNDAMÅL

Sedan en tiondel av fondens avkastning lagts till kapitalet har fonden till ändamål att främja forsknings och experimentarbeten inom till sjöfarten och skeppsbyggnadskonsten hörande områden, i främsta rummet i anslutning till Skeppsprovningsanstalten i Göteborg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Doktor Hugo Hammars fond för sjöfartsteknisk forskning
Organisationsnummer:857203-3341
Adress:
  • Sigvard Fjellsson
  • Erik Dahlbergsgatan 11 A
  • 411 26 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-134847
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:61 720 731 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS