ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att Min stuga med tillhörande tomtområde, möbler och inredning i Sandby, Borrby socken, Sandby 3, skall tillfalla Föreningen för Fornminnes-och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne att användas efter styrelsens förslag. Att fastigheterna Simrishamn 3:31, 3:32 och 3:33 genom fastighetsbildningsförrättning bildar dels en större fastighet som läggs ut runt den ursprungliga Dr Emil Bergs stuga vilken ej får säljas, dels åtta nya fastigheter som läggs ut kring övriga befintliga byggnader vilka får säljas, samt att de medel som härav inflyter, efter avräkning för kostnader för genomförande av dessa åtgärder, förvaltas av testamentsmottagaren varvid 1/10 av den årliga avkastningen läggs till kapitalet och resterande del i första hand används för att bibehålla stugan med tomt och i andra hand för testamentsmottagarens verksamhet.Att naturen å den tomt där Dr Emil Bergs stuga är belägen för all framtid ej får vandaliseras, inga träd får planteras eller fällas, inga klitter förstöras, tex genom anläggande av vägar, och ingen ny bebyggelse får ske.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Doktor Bergs villa
Organisationsnummer:802425-5799
Adress:
  • Barbro Chiru
  • Hamngatan 5
  • 272 31 Simrishamn
Telefonnummer:0414-10013
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS