ÄNDAMÅL

Låta uppföra en kyrka på Djursholm och vaka över dess vård och användning. Kyrkan skall för all framtid förbliva en fri och oberoende kyrka. Kyrkans användning bör ske i den anda, att den frihet från partifärg, så vitt möjligt bibehålles.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Djursholms Kapell
Organisationsnummer:816400-3173
Adress:
  • Henrik Mattsson
  • Hjortstigen 4
  • 182 79 Stocksund
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS