ÄNDAMÅL

Kungl Maj:t medger i beslut den 1 april 1960 att läroverket tillhörig tomt får försäljas och att köpeskillingsmedlen må utgöra en av skolstyrelsen i Karlstad förvaltad fond, vars årliga avkastningen, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, användas till främjande av friluftslivet vid läroverket. Kammarkollegiets permutationsbeslut 1978-04-27: Donationsfonden får gälla gymnasieskolan i Karlstads kommun. Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Djäknefältsfonden
Organisationsnummer:873201-5907
Adress:
  • Karlstads kommun Ekonomiadm
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295043
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:531 276 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS