ÄNDAMÅL

Ändamål enligt stiftelseurkund:Stiftelsens avkastning skall ”av styrelsen – i regel vart annat år den 17 juni och vart annat år den 8 mars – såsom stipendium utdelas till en eller flera tjänstemän, förmän eller arbetare, som hava anställning inom Billeruds Aktiebolag eller något av dess dotterbolag, i syfte att bereda vederbörande tillfälle att genom resor och studier i utlandet förkovra sig i sitt yrke. Styrelsen äger rätt att, som den så finner lämpligt, uppskjuta utdelningen av stipendier ett år, men skall i sådant fall avkastningen reserveras för att utdelas påföljande år tillsammans med då tillgängligt belopp.”Ändamål ändrat genom Kammarkollegiets permutationsbeslut 2007-10-26:Avkastningen skall av styrelsen årligen utdelas som stipendium till anställda som innefattas av den skogsrörelse och skogsindustri som ”Gamla Billerud AB (org.nr 556000-5216) innehade och bedrev per den 31 december 1984, i syfte att bereda vederbörande tillfälle att genom resor och studier i utlandet förkovra sig i sitt yrke. Styrelsen äger rätt att, om den så finner lämpligt, uppskjuta utdelningen av stipendier ett år, men skall i sådant fall avkastningen reserveras för att utdelas påföljande år tillsammans med då tillgängligt belopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Disponent och Fru Chr. Storjohanns Stipendiefond
Organisationsnummer:874400-2927
Adress:
  • Udden
  • 663 29 SKOGHALL
Telefonnummer:01046-732 12
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 486 711 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS