ÄNDAMÅL

Hvart femtonde år använda det på kapitalet samt ränta på ränta upplupne belopp till sådan stadens nytta eller försköning som gåfvan förutan möjligen icke ifrågakommit, d.v.s. räntan å dessa gåfvomedel får i intet hänseende användas till lindring i de skatter och onera, som stadens innevånare äro eller kan blifva skylldiga att till staten eller kommunen erlägga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Disponent Bernard Hays fond
Organisationsnummer:826000-0461
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89  Jönköping
Telefonnummer:036-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:128 280 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS