ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel tillföras kapitalet. Övrig avkastning får efter beslut av skolstyrelsen utdelas i två stipendier till välartade elever till hjälp för fortsatta studier efter avlagd examen vid Skövde gymnasieskolas teoretiska treåriga utbildningsvägar. Stipendierna får utgå under ett eller flera år för fortsättande av och avslutande av deras studier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen direktör Th.Egnells stipendiefond
Organisationsnummer:866601-5659
Adress:
  • Skövde kommun
  • Ekonomikontoret, Box 294
  • 541 83 SKÖVDE
Telefonnummer:0500-46 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:902 744 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS