ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till sommarvistelse eller annan rekreation för behövande pensionärer och handikappade inom Borås kyrkliga samfällighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen diakonikretsens rekreationsfond
Organisationsnummer:864501-4310
Adress:
  • Borås pastorat
  • Box 393
  • 501 13 Borås
Telefonnummer:033-179400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:782 090 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS