ÄNDAMÅL

§ 1. Stiftelsens syfte Stiftelsens huvudsyfte är upprätthållandet av den evangeliska Gudstjänsten på tyska genom en tysk präst i Göteborg.§2. Användning av stiftelsekapitaleta) Stiftelsens kapital får endast användas i enlighet med § 1.b) Angående prästens tjänstgöring, t.ex. subventionerad tjänstebostad och en subventionerad tjänstebil, täckning av kostnader i tjänstgöringen och liknande skall som jämförelse beaktas anställningsvillkoren för de tyska prästerna i Stockholm och Malmö, likaså bestämmelserna av SKUT (svenska kyrkan i utlandet) i Uppsala och Tyska Evangeliska Kyrkans (EKD) utlandsämbete i Hannover. Bestämmelserna skall begäras skriftligen coh stödja styrelsen genom att bestämma den rätta inordningen.c) Grundförmögenheten skall alltid minst uppgå till 250 basbelopp. Den överskjutande delen av kapitalet kan i enlighet med 1 § användas till nybygge av ett småkyrkocentrum för vår församling eller till utsmyckning av vår nuvarande kyrkobyggnad.d) Styrelsen bestämmer beloppet på stiftelsens årliga vinstutbetalning. Dessa medel skall uteslutande i Tyska Kristine församling användas för kyrkliga och välgörande ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Deutsche Stiftung von 1871
Organisationsnummer:857208-8048
Adress:
  • Plusfastigheter Förvaltning AB
  • Ragnar Thorngrens Gata 8
  • 431 45 Mölndal
Telefonnummer:0708-100332
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:27 096 152 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS