ÄNDAMÅL

Stiftelsens övergripande ändamål är att utvidga terapeutiskt arbete till att också omfatta ett samhällspåverkande socialt uppdrag.Stiftelsen ska bedriva forskning, opinionsbildning, utbildning och främja annat kunskapsutbyte. Stiftelsen ska även bedriva terapeutiskt arbete enligt Det Utvidgade Terapirummets principer.Stiftelsen ska även främja och skapa plats för samtal och kunskapsutbyten mellan forskare, studenter, praktiker samt människor med egen levd erfarenhet av att vara definierade som patienter/klienter.Stiftelsen ska även kunna äga och/eller förvalta fast egendom varifrån stiftelsen ändamål bedrivs ifrån.Stiftelsen ska även, såväl enskilt som i samråd med andra, kunna ta initiativ till, medverka till, och delta i bildning av nya institutioner och organisationer både i Sverige och utomlands.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Det Utvidgade Terapirummet
Organisationsnummer:802479-0274
Adress:
  • Järntorget 4
  • 413 04 Göteborg
E-post:info@utvidgaderum.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:187 561 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS