ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja mindre och medelstor svensk industris utveckling efter beslut av Svensk Industriförenings presidium eller direktion. Stiftelsen skall kunna lämna stipendier i tekniska och /eller ekonomiska studier såväl inom som utom Sverige. Storleken av stipendierna bör ej överstiga kr. 10.000:-. Antalet stipendier är avhängigt storleken av avkastningen. Skulle Svensk Industriförening icke längre existera som självständig organisation skall stiftelsen på samma villkor förvaltas av Stockholms Borgerskap, som i så fall träder i Svensk Industriförenings ställe.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Denise och Per-Olof Lindholms fond
Organisationsnummer:802425-3190
Adress:
  • Svensk Industriförening
  • Box 22307
  • 104 22 Stockholm
Telefonnummer:08-4401170
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS