ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja en ny välfärd byggd på insikten att medborgarna bör ha mer inflytande, såväl över politiken som över sina egna liv.Utgångspunter för stiftelsens verksamhet är de förslag till ny politik som utarbetats inom Stiftelsen Medborgarnas Offentliga Utredningar (MOU).Stiftelsen står på demokratisk grund och värnar om de mänskliga rättigheterna såsom de formulerats i andra kapitlet i Medborgarnas Offentliga Utredningar 1988:1 En Ny grundlag – ett förslag.Stiftelsen är partipolitiskt obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Den Nya Välfärden
Organisationsnummer:802409-5963
Adress:
  • Box 5625
  • 114 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54503810
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS