ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av fonden fördelas enligt följande grunder:- För att betrygga Fondens fortfarande tillvext samt för att betäcka möjligen inträffande förluster skall årligen En Tiondel (1/10) af avkastningen läggas till Fondens kapital.úû- Till behöfvande Frimurare-Bröder, deras Enkor och Barn äfvensom ock till andre i nöd stadde medmenniskor skall årligen Två Tiondelar (2/10) af avkastningen såsom understöd utdelas.- Fem tiondelar av avkastningen skall användas till att genom utdelning av stipendier eller på annat sätt främja utbildning efter den obligatoriska skolan av behövande barn och ungdomar med goda anlag för vetenskap, konst eller slöjd.- En tiondel av avkastningen skall användas för utdelning till behövande.- Till utgifter som Fondens Förvaltning påkallar äfvensom för sådant som kan befrämja Frimureriets tillvext och logens anseende skall årligen användas En Tiondel (1/10) af avkastningen.- Till utgifter som Fondens Förvaltning påkallar äfvensom för sådant som kan befrämja Frimureriets tillvext och logens anseende skall årligen användas En Tiondel (1/10) af avkastningen.- För att betrygga Fondens fortfarande tillväxt samt för att betäcka möjligen inträffade förluster skall årligen En Tiondel (1/10) av avkastningen läggas till Fondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Den Nordiska Första S:t Johannis-Logens Jubelfond
Organisationsnummer:802007-6496
Adress:
  • Blasieholmsgatan 6
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4633753
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS