ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är: 1 att lämna understöd till personer, som genom ålder, sjukdom eller ekonomiskt nödläge äro i behov därav, vilket understöd kan lämnas antingen direkt eller genom någon institution eller sammanslutning, som åtager sig detta uppdrag.2 att till behövande lämna stipendier för möjliggörande av studieutbildning, även detta direkt eller genom någon institution eller sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen den Göranssonska Fonden
Organisationsnummer:885500-4951
Adress:
  • Sandvik AB
  • 811 81  SANDVIKEN
Telefonnummer:026-23 57 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:70 668 183 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS