ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamålatt inom ämnesområdena arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och tafikplanering, stödja sådan forskning och utveckling som syftar till en förbättrad boendemiljö.samt att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning inom nämnda ämnesområden.För dessa ändamål får den årliga nettoavkastningen av fondens medel, efter att minst en tiondel (1/10) lagts till kapitalet, tagas i anspråk för utdelande av stipendier och bidrag till enskilda personer och/eller institutioner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Den Goda Staden
Organisationsnummer:802014-6471
Adress:
  • Riksbyggen
  • Kungsbron 21
  • 10618 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS