ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande gamla och sjuka personer, att främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning och att stödja åtgärder och anstalter för beredande av undervisning och utbildning. Stiftelsen åligger i första hand att hjälpa blinda och handikappade.Bidragen till enskilda personer och sammanslutningar skall utgå till i Lund bosatta personer och till institutioner och sammanslutningar som har sin verksamhet i Lund eller nära anknytning till staden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen De lekande barnens fond
Organisationsnummer:845001-4140
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänst
  • Box 206
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:031- 739 01 74
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS