ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara;att lämna bidrag till vetenskaplig historisk forskning om släkten De la Gardie;att främja släkten De la Gardies intressen genom att bland annat förvärva/återföra fast och lös egendom som historiskt tillhört släkten och säkerställa att dessa långsiktigt bevaras;att äga och förvalta fast och lös egendom som genom historisk anknytning tillhört släkten De la Gardie;att främja, värna och understödja bevarandet av externt ägd egendom som tillhört släkten De la Gardie;att lämna ekonomiskt understöd till särskilt behövande adliga personer födda De la Gardie.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen De la Gardies släktfond
Organisationsnummer:802477-5978
Adress:
  • Fredrik De la Gardie
  • Meijerfeldts väg 33
  • 183 56 Täby
Telefonnummer:070-6809129
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS