ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall i första hand vara att lämna understöd till behövande bosatta i Göteborgs kommun.Understöd kan lämnas såväl till enskilda som till organisationer verksamma inom Göteborgs kommun och vars verksamhet är inriktad på understöd till behövande eller annat, som inryms i stiftelsens ändamål.Stiftelsen skall särskilt beakta personers, vilka kunna betecknas som pauvres honteux, behov av understöd.Stiftelsen skall även kunna främja vård och omsorg av sjuka och äldre, rehabilitering/habilitering samt bidra till barn och ungdomars fostran och utbildning, förutsatt hemort i Göteborgs kommun. Understöd kan även, då särskilda skäl föreligger, lämnas till personer som under lång följd av år tidigare varit bosatta i Göteborg.Stiftelsen får tillföras donationer.

Ansökan görs mellan 1 maj -15 sep

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen De Fattiges Vänner i Göteborg
Organisationsnummer:802477-5648
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:1 maj — 15 september
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:125 845 068 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS