ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att, inom förutvarande Göteborg och Bohus län, stödja blinda och synskadade framförallt genom hjälp till självhjälp, att lämna bidrag för åtgärder ämnade att förebygga och förhindra blindhet och synskada, samt att lämna bidrag till forskning kring blindhet och synskador.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen De blindas vänner i Göteborg
Organisationsnummer:802478-3469
Adress:
  • Danske Bank, Stiftelsetjänst
  • Box 110 55
  • 404 22 Göteborg
Telefonnummer:0752-484141
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:192 852 854 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS