ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bereda lättnad och glädje för alla blinda inom länet genom att befrämja de arbetsföra blindas utkomstmöjligheter och i övrigt tillvarataga deras intressen, så ock genom att lämna understöd och gåvor åt sådana medellösa ochmindre bemedlade blinda, vilka icke av staten eller kommun erhålla tillräckliga bidrag till sin försörjning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen De Blindas fond
Organisationsnummer:866000-5144
Adress:
  • Lennart Johansson
  • Södra Kolarstigen 79
  • 542 45 MARIESTAD
Telefonnummer:0501-12540
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 477 612 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS