ÄNDAMÅL

Efter afdrag af förvaltningskostnaderna skola 2/3 af räntorna tilldelas beröfvande, företrädesvis studerande af ätten de Besche eller därmed befryndade och återstoden, 1 /3 af räntorna, läggas till kapitalet.Så länge någon af mina systrar lefva ogifta eller som änkor skall dock hela räntebeloppet disponeras af den äldsta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen de Bescheska fonden
Organisationsnummer:102015-9438
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS