ÄNDAMÅL

Återstoden av räntan, sedan dylik avsättning skett, skall återstoden av räntan årligen fördelas inom det område som motsvarar Västbo härad. Räntemedlen skola användas till understödjande av jordbruksförbättringar, såsom betesförbättringar, odling och stenröjning eller dylikt samt utdikning av försumpade marker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad
Organisationsnummer:828500-0314
Adress:
  • Box 1
  • 333 75 Reftele
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:199 424 374 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS