ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall 1/5 läggas till kapitalet och återstoden delas i tvenne lika delar, av vilka den ena skall användas till att bereda å vårdhemmet intagna, gamla personer, enskilt eller samfält, sådana förmåner, vartill medel eljest icke får av kommunen anvisas. Den andra hälften skall årligen användas till främjande av fruktodlingen inom Urshults kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen David och Ulla Klingspors minnesfond
Organisationsnummer:829501-7928
Adress:
  • Tingsryds kommun, kommunstyrelsen
  • Box 88
  • 36222 Tingsryd
Telefonnummer:0477-441 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS