ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning ska användas till att främja svensk humanistisk forskning på de områden som faller inom Akademiens verksamhet, tagen i dess vidaste bemärkelse. Avkastningen kan också användas till att lämna anslag till offentliggörande av äldre handlingar och skrifter av historiskt, kulturhistoriskt och språkligt värde och vidare till täckande av tryckningskostnaderna för befintliga redan utarbetade vetenskapliga historiska arkeologiska och språkliga verk, vilka inte kan bära tryckningskostnader i samband med utgivande, ävensom till bevarande av förvärv av medeltida skulpturer och målningar, vilka Akademien anser vara av särskild betydelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Daniel Engelkes donationsfond
Organisationsnummer:802409-0501
Adress:
  • Vitterhetsakademien
  • Box 5622
  • 114 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4404280
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS