ÄNDAMÅL

Afkastning skall efter behof användas för årlig rustning af våra Föräldrars och morföräldrars graf. Våra önskningar dertill äro att kyrkorådet föranstaltar om och öfvervakaratt grafven krattas emellanåt under sommarens lopp.att den kring grafven planterade häcken klippes två gånger om året – en gång före midsommar och en gång omkring den 1 september.att om plantor i häcken torkar nya inplanteras.att häcken vid behov tillföres ny jord eller gödning.att grafvårdarna uppriktas efter eventuell sjunkning och vid behov borstas rena från mossa. […]Skulle möjligen öfverskott af afkastningen uppstå, lägges detta till kapitalet för att vid större rustning af graf och grafvården användas. Dock får kapitalet ej minskas under kronor Femhundra.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Daniel Åhrmans fond
Organisationsnummer:802480-3648
Adress:
  • Johan Hellstrand
  • Morby Åttondelen 614
  • 755 98 Uppsala
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS