ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall förvalta museets samlingar, arkiv, bibliotek, inventarier och fastigheter samt hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall vidare i Dalarnas län bedriva och främja kulturmiljövård och museal verksamhet liksom annan närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen äger även genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de fastigheter varöver stiftelsen förfogar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dalarnas museum
Organisationsnummer:883200-8349
Adress:
  • Box 22
  • 791 21 FALUN
Telefonnummer:023-666 55 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:31 486 216 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS