ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att i ett museum på Lugnet:1. spegla dalaidrottens historia och utveckling i ett jämförande nationellt och globalt perspektiv2. samla föremål, arkivalier och kunskaper som belyser idrottens historia i Dalarna3. vårda, bevara och ordna detta kulturarv så att det blir bestående och kan nyttjas för forskning och information4. forska i och dokumentera dalaidrottens förflutna, nutid och framtid5. bedriva en aktiv utåtriktad verksamhet med utställningar, publikationer,information och programverksamhet6. bli en integrerad del i den aktiva idrottsliga verksamhet som Lugnetanläggningen och Riksskidstadion möjliggör7. erbjuda besökare en meningsfull, stimulerande och attraktiv verksamhetStiftelsen skall även förvalta museibyggnaden enligt särskilt avtal med Falu kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dalarnas Idrottsmuseum Lugnet
Organisationsnummer:883202-1086
Adress:
  • Holmgatan 11
  • 791 71 FALUN
Telefonnummer:023-138 24
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:34 505 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS