ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja forskning inom Dalarnas län.- forskning/utvecklingsarbete kring produkter, processer och energiformer med utnyttjande av det kunnande som finns inom länets industri, jord- och skogsbruk.- hälso- och sjukvårdsforskning: epidemiologiskt inriktade studier med utgångspunkt i hälsoproblem i länet, studier av vårdefterfrågan, vårdkonsumtion och omvårdnadsfrågor samt utvärderande studier av vårdmetoder och vårdorganisation.- forskning/utvecklingsarbete om samhällsbyggandet i länet från social, ekonomisk, biologisk och kulturell synpunkt med både historiskt och framåtsyftande perspektiv.De tre brett identifierade områdena tänkes studeras företrädesvis med ett tvärvetenskapligt angreppssätt med utnyttjande av forskningsmetoder från det naturvetenskapliga, medicinska, samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsfältet.Stiftelsen har även till ändamål att stärka sambanden mellan utbildning, forskning och forskarutbildning samt främja information och åsiktsutbyte om forskning. Stöd skall kunna ges även till icke institutionsbunden forskning.Ändamålet skall i huvudsak tillgodoses genom finansiering av forskning i olika former, stimulera till utbildningsaktiviteter i anknytning till forskningobjekt, skapande av möjligheter till diskussion om forskningsproblem, publicerande av forskningsresultat och inrättande av tjänster.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dalarnas Forskningsråd
Organisationsnummer:883201-1848
Adress:
  • Region Dalarna
  • Box 712
  • 791 29 FALUN
Telefonnummer:023-49 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:607 164 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS