ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ära/ att främja verksamheten inom Birgittinordens svenska gren, stiftad av moder Maria Elisabeth Hesselblad från Falun,b/ att som ett led i denna verksamhet bl a tillhandahålla andlig och lekamlig omsorg i samband med verksamheten vid pensionatet Birgittagården i Falun och i övrigt i Dalarna,c/ att äga och förvalta de fastigheter å vilka pensionatsrörelsen bedrivs,d/ samt att idka för alla tillgänglig social verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dalarnas Birgitta-Systrar
Organisationsnummer:883200-6194
Adress:
  • Birgittagården Uddnäsv 58
  • 791 46 FALUN
Telefonnummer:023-321 47
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 050 770 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS