ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamålatt inom Dalarnas län skapa och upprätthålla en vård- och behandlingsresurs i familjehem som tar emot tonåringar från länets kommuneratt stödja och utbilda familjehemsföräldrarna i deras arbete med tonåringar och derasfamiljer ochatt allmänt bevaka och understödja utvecklingen av länets vård- och behandlingsresurser för tonåringar.Stiftelsen får ej driva verksamhet eller vidta åtgärd som ej är förenlig med socialtjänstlagen eller kommunallagen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dalahem
Organisationsnummer:883201-5716
Adress:
  • Ing-Marie Olsson
  • Backa Mejerivägen 17
  • 795 91 RÄTTVIK
Telefonnummer:073-344 68 06
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 984 606 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS