ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan 10% av den årliga avkastningen av stiftelsens medel lagts till kapitalet, skall tills vidare återstoden tillfalla Kristianstads kommuns gymnasieskola med fördelning på de häri ingående skolenheterna enligt skolstyrelsens beslut.Skolorna sålunda tillkommande medel skall användas huvudsakligen för något eller några av följande ändamål, nämligen:Till stipendier och premier till elever under den tid, vederbörande åtnjuter undervisning inom gymnasieskolan.Till stipendier åt förutvarande elever under tid, då vederbörande elev bedriver fortsatta studier för merkantil, teknisk eller annan utbildning, som kan anses direkt tjäna näringslivet.Till fri undervisningsmaterial åt elever, i den mån sådant materiel eljest icke kostnadsfritt åtnjutes av dem.I den mån elev har avgått från Praktiska realskolan eller Högre allmänna läroverket och under de följande åren bedriver studier enligt donatorns intentioner vid annan läroanstalt än Kristianstads kommuns gymnasieskola bör denne elev efter ansökan ifrågakomma till stipendium ur fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dahlska apologistfonden
Organisationsnummer:838202-0116
Adress:
  • Kristianstads Kommun
  • Ekonomikontoret
  • 291 80 KRISTIANSTAD
Telefonnummer:044-13 57 09
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS