ÄNDAMÅL

Till upprättande el. ev. utökande av ett bibliotek i födelseförsamlingen Berga skänker stiftaren alla sina böcker förvarade i Stockholm och i Kvänarpsstugan med därvarande bokskåp. Dessutom anslås en summa av 20.000 kr såsom fond, varav halva avkastningen användes till bibliotekets underhåll och nyförvärv och den andra halvdelens avkastning till kulturella ändamål exempelvis hembygdsvård etc, ”Dahlins biblioteks och kulturfond”.För upprättande av ett pensionärshem för pensionerade manliga lärare vid Stockholms folkskolor, ogifta och ensamstående, skänker stiftaren som grundplåt 50.000 kr att förvaltas av Stockholms pensionerade lärares förening. Skulle av någon anledning planen ej kunna förverkligas inom fyra år efter stiftarens död skall fonden med ränta överföras till ovannämnda biblioteks- och kulturfond i Berga kommun som extra fond för social verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond
Organisationsnummer:829000-2990
Adress:
  • Ljungby kommun
  • 341 83 LJUNGBY
Telefonnummer:0372-78 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS