ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till syfte att för framtiden bevara de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna med inventarier och övriga tillbehör på fastigheten Bastutjärn 1:27 i Norsjö kommun samt att i lämplig omfattning hålla byggnaderna tillgängliga för allmänheten. Ovanstående bestämmelse ska även omfatta den fyrkantloge som är belägen strax utanför fastighetens norra gräns.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dahlbergsgården
Organisationsnummer:894701-1493
Adress:
  • Lönnvägen 19
  • 935 31 Norsjö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:54 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS