ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom utgivande av stipendier främja möjligheterna till studier vid universitet, högskolor eller andra institut för högre utbildning för ambitiösa unga, studiebegåvade kvinnor från Örnsköldsviksorten, i första hand för sådana som äro födda och/eller uppvuxna i Örnsköldsviks stad och i andra hand för sådana, som äro födda och/eller uppvuxna inom någon av de angränsande kommunerna Anundsjö, Arnäs, Björna, Gideå, Grundsunda, Nätra och Själevad. Berättigade att erhålla stipendier skola vara icke blott mindre bemedlade utan även de som på grund av bättre ekonomiska villkor äro förhindrade att erhålla statliga studielån.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dagny Ullwarnes Stipendiefond
Organisationsnummer:889600-5728
Adress:
  • Nordea
  • Box 910
  • 891 20 Örnsköldsvik
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 134 952 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS