ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja ett eller flera av följande ändamål:1. Barns och ungdoms vård och fostran samt utbildning,2. Vård av behövande ålderstigna, sjuka och handikappade, samt3. främja kvalificerad vetenskaplig forskning rörande människans sjukdomar såsom ex.vis cancer, hjärt- o kärlsjukdomar etcIfråga om punkterna 1 och 2 skall i första hand destinatärerna vara födda, boende eller verksamma inom Brålanda och Bolstads församlingar och i andra hand inom Vänersborgs kommun. Ifråga om punkt 1 skall utdelning kunna ske till ungdomar, som är under förgymnasial utbildning i någon av de skolor som finns inom angivet område, i form av stipendier till duktiga elever eller bidrag till skolresor och andra behjärtansvärda ändamål med studiesyfte. Utdelning skall även kunna ske till studerande på högre nivå och som visat goda studieresultat. Samma företrädesrätt som ovan angivits skall även gälla i dessa avseenden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dagny och Sven-Erik Johanssons Fond
Organisationsnummer:802477-7859
Adress:
  • Carl-Ewert Berg
  • Sörbyn 110
  • 464 64 Brålanda
Telefonnummer:739387123
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 658 457 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS