ÄNDAMÅL

Ändamålet är att bereda möjlighet för Svenska utbildade sköterskor, särskilt sådana, som tillhör större organisationer, såsom f.n. Röda Korset, Sophiahemmet, Fredrika Bremerförbundet, Diakonianstalten å Ersta och Samarithemmet i Uppsala och däremot svarande att på landet erhålla en tillfällig fristad eller den vila och rekreation (även vistande vid brunns- och badorter), som deras arbete i så hög grad påkallar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts Donation
Organisationsnummer:802406-2690
Adress:
  • Svenska Röda Korsets Centralstyrelse
  • Box 17563
  • 118 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-452 46 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS