ÄNDAMÅL

Fonden har instiftats för att genom utdelande av stipendier söka bevara och föra vidare de vokalmusikaliska ideal som Dagmar Gustafson utvecklat och företrätt i sin gärning som sångpedagog. Dessa ideal kännetecknas bl.a. av att sångaren/sångerskan1. kan förverkliga sina musikaliska avsikter med rösten som ett lydigt instrument, så att uttrycksbehovet bestämmer föredraget, 2. kan på ett konstnärligt övertygande sätt i toner gestalta den stämning som finns i musikverket,3. upplever och gestaltar sången som tal i fixerad tonhöjd, och4. utan tecken på ovidkommande ansträngning kan sjunga egaliserat inom hela sitt röstomfång, d v s lärt sig registerutplåning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dagmar Gustafsons fond för sångkonsten
Organisationsnummer:802425-6722
Adress:
  • Kungl. Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-407 18 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS