ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på behandlingshemmet DAGÖHOLM bereda vård åt drogmissbrukare. För detta ändamål får stiftelsen äga samt förvalta fast och lös egendom.I fråga om vårdverksamheten gäller vad i socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen förreskrivs angående hem för vård eller boende som drivs av enskilda ävensom de närmare föreskrifter härom som med stöd av förordningen meddelas av socialstyrelsen.Förpliktelser och rättigheter gentemot socialtjänsten i Södermanlands län regleras i vård- och samabetsavtal mellan å ena sidan Södermanlands läns vårdförbund och å andra sidan förbundsstyrelsen för IOGT-NTO.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dagöholm
Organisationsnummer:818500-4333
Adress:
  • 641 62 VALLA
Telefonnummer:0150-66 41 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS