ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att åt studerande vid Lunds Universitet denna årliga ränta må sedemera oavkortat på 3 års tid tilldelas i första hand någon av mina studerande släktingar med iakttagande av följande ordning: 1 Franz George Krooks barn och avkomlingar. 2 Thomas Krooks barn och avkomlingar. 3 Pehr Sommelius avkomlingar. 4 Alla dem som bära släktnamnet Krook med deras barn och avkomlingar. 5 All den övriga släkten, att fäderne släkte lämnas företräde framför de av mödernet. Enär så inträffar, att ej någon av mina anhöriga vid Lunds Universitet vistas, skola alltid tvänne studerande skåningar i detta Malmöhus län födde, till hälften vardera på 2:ne års tid ovannämnda räntepenningar i egenskap av stipendium uppbära.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen D.J. Krooks stipendiefond
Organisationsnummer:802479-2932
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS