ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att hjälpa barn upp till 18 års ålder som p g a sjukdom eller andra svårigheter kan anses nödlidande. Stiftelsens ändamål skall främjas genom att stiftelsen årligen utdelar bidrag till ett eller flera nödlidande barn, vilket bidrag skall användas främst för medicinsk eller kirurgisk behandling, men även rehabilitering eller andra åtgärder ägnade att förbättra barnets situation kan komma ifråga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Cross Children´s Foundation
Organisationsnummer:802404-5042
Adress:
  • Hanna Bjellquist
  • Tallallén 5
  • 191 37 SOLLENTUNA
Telefonnummer:08-630 19 72
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS