ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att räntan af kyrkoherden i församlingen i samråd med sjuksköterskan i orten utdelas till behöfvande skolbarn i socknen och därstädes till konfirmander.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Craafords skolfond
Organisationsnummer:802479-1785
Adress:
  • Lyckå församling
  • Riksvägen 46
  • 371 62 Lyckeby
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:26 726 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS