ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att genom förvaltning av Stiftelsens tillgångar, avkastningen därav samt vad som framgent i övrigt må tillfalla Stiftelsen, främja forskning och andra utredningsinsatser beträffande ekonomska och/eller skatterättsliga aspekter inom området för finansiella tjänster i internationellt perspektiv. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att årligen utdela forskningsstipendier eller ge bidrag till litterär vetenskaplig produktion med belopp som minst motsvarar åttio (80) procent av avkastningen på dess tillgångar. Sådant stipendium eller bidrag får endast tilldelas sökande som vid tiden för ansökan är antagen till doktorandsutbildning vid Stockholms Universitet eller Handelshögskolan i Stockholm. Stiftelsens styrelse skall från tid till annan fastställa storleken av det belopp som skall utdelas samt de normer som ksall gälla för ansökan och tilldelning av stipendium eller bidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Consensus
Organisationsnummer:802409-0386
Adress:
  • Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB
  • Box 7836
  • 103 98 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4078800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS