ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att:- främja eller bedriva vetenskaplig forskning, utveckling och utbildning i syfte att vinna och sprida kunskap om människans fysiska och psykiska funktioner och hälsa samt dess vård och främjande.- stödja eller bedriva verksamhet i syfte att främja en hållbar miljöutveckling och bevarande av biologisk mångfald.- driva näringsverksamhet genom att utveckla, tillverka och sälja produkter, utbildning och tjänster inom de områden som omnämns ovan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Compenso Hälsa
Organisationsnummer:802425-8868
Adress:
  • Nisse Larsson
  • Vestmansvägen 27
  • 822 30 ALFTA
Telefonnummer:070-695 93 29
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:31 928 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS